De Fun Forest Foundation visie

Fun Forest heeft in de laatste jaren meer dan 100 stageplaatsen gerealiseerd in verschillende branches, zoals sport, recreatie, marketing, bedrijfseconomie, groen en op het gebied van duurzaamheid. We bieden stageplaatsen aan van voortgezet speciaal onderwijs tot aan de universiteit. We willen mensen een veilige, inspirerende opleidingsplek, oplaadplek en ‘spring-plank-plek’ bieden!

Op een praktische manier willen we jongeren positief activeren. De jongeren die wij voor ogen hebben zijn  gemotiveerd, maar er is nog meer nodig om hun vaardigheden en zelfvertrouwen te vergroten. We mobiliseren ons lokale netwerk van ondernemers in de horeca en recreatie om deze jongeren te kunnen laten doorstromen naar nieuwe stageplaatsen en uiteindelijk naar werk. We stellen ons ten doel om duurzame relaties aan te gaan met lokale ondernemers, ‘burgers met initiatief’, scholen, welzijnsinstellingen en gemeente.

Uiteindelijk doel is een MKB netwerk op te zetten waarbinnen beter onderling contact  is om huidige obstakels en kansen om te zetten naar meer stage- en werkplekken voor Rotterdamse jongeren. We geven speciale aandacht aan jongeren onder startkwalificatieniveau, jongeren met een verhoogd risico op uitval uit het onderwijs en aan jongeren uit de wijk Kralingen-Crooswijk.