De BOSS Kitchen van Rotterdam willen we in 2015 als vangnet, platform en springplank opzetten om voor een groep jongeren langdurige (jeugd)werkloosheid te voorkomen of verminderen. Hoe we dit doen?

 

Vangnet

De horeca- en klimfaciliteiten van Fun Forest als stage/werkplek inzetten, met diverse certificeringsmogelijkheden, inclusief intensieve en professionele begeleiding.

 

Platform

Praktijkgericht onderzoek en kennisuitwisseling gericht op leren en werk, om vraag- en aanbodbundeling gericht tussen kleine ondernemers te stimuleren. Denk dan bijvoorbeeld aan  praktische ondersteuning ( bijvoorbeeld begeleiding jongeren op de werkplek) maar ook over Social Impact Bonds (SIB’s). 

 

Springplank

Voor lokale ondernemers uit het kleinbedrijf een ‘meet & greet’ inrichten om de jongeren aan het werk te zien, te leren kennen, inclusief een stimuleringsprogramma (dienstverlening) voor ondernemers  om deze jongeren te laten ontwikkelen en werken in hun eigen bedrijf